19/F., Di Du Building, Zhu Jiang Plaza Long Kun Bei Road, No. 2, Hai Kou Hai Nan Nan P.R. China

Address

The Offshore Leaks data is current through 2010

Countries:
China

Source: Offshore Leaks

Address: 19/F., Di Du Building, Zhu Jiang Plaza Long Kun Bei Road, No. 2, Hai Kou Hai Nan Nan P.R. China

Connections

From Type To
Xing Dan Dan Registered at address 19/F., Di Du Building, Zhu Jiang Plaza Long Kun Bei Road, No. 2, Hai Kou Hai Nan Nan P.R. China
LI Ming Biao Registered at address 19/F., Di Du Building, Zhu Jiang Plaza Long Kun Bei Road, No. 2, Hai Kou Hai Nan Nan P.R. China

2016 © Panama Offshore Leaks Database on PanamaDB.org
Contact: [email protected]