DAVID ZHUOFEI ZHENG

Officer

The Offshore Leaks data is current through 2010

Countries:
China

Source: Offshore Leaks

Connections

From Type To
DAVID ZHUOFEI ZHENG Shareholder of Centiva Technologies Limited
DAVID ZHUOFEI ZHENG Registered at address Floor 5, Erqu, Haiwangxing Building, No. 62 Xingguang Dadao, Gaoxin Yuan Chongqing, Beibu, China

2016 © Panama Offshore Leaks Database on PanamaDB.org
Contact: [email protected]