Tan Jiansheng

Officer

The Offshore Leaks data is current through 2010

Countries:
China

Source: Offshore Leaks

Connections

From Type To
Tan Jiansheng Shareholder of KATONA ENTERPRISES LIMITED
Tan Jiansheng Registered at address Rm 307, Block C, Ziyuan Xuan, Nanjing Yuan, Jiangyan Rd, South Guangzhou, China

2016 © Panama Offshore Leaks Database on PanamaDB.org
Contact: [email protected]